داروخانه شبانه روزی امام خمینی:

آدرس: تهران، رباط کریم، خیابان امام خمینی (اصلی)، پلاک 700

تلفن: 021 – 56425775

داروخانه امام خمینی

داروخانه مهرگان:

آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان چهارم، پلاک 34، واحد 2

تلفن: 021 – 88020998

تلفن: 021 – 88630181