داروهای تک نسخه ای

داروهای تک نسخه ای داروهایی هستند که که جزو فارماکوپه ایران نمی باشند ولی بنا به تشخیص پزشک مصرف آن ضروری می باشد.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید به بخش “سفارش داروی تک نسخه ای” مراجعه نمایید.

تلفن: 6 – 88630157 – 021

ایمیل: taknoskhei@sinagostarco.com

Drug-Sina-Gostar-co-Single02