برای سفارش داروی تک نسخه ای باید مراحل زیر طی گردد:

  1. ارسال نسخه پزشک.

  2. تکمیل و ارسال فرم های تعهد نامه ورود داروهای تک نسخه ای و درخواست داروهای تک نسخه ای.

  3. اعلام قیمت به درخواست کننده (طی3 الی 5 روز کاری)

  4. تائید قیمت از سوی درخواست کننده و ارسال مدارک توسط شرکت جهت اخذ مجوز ورود دارو

  5. واریز وجه به حساب شرکت جهت انجام سفارش دارو از مقصد مورد نظر و تحویل دارو طی حداقل ۲۱ روز کاری.

واریز وجه مبلغ دارو با سه روش امکان پذیر است:

  • واریز به شماره حساب 564301086811 بانک سپه شعبه انتصاریه کد 564 بنام سینا آرات گستر.

  • واریز از طریق دستگاه های خود پرداز بانک های عضو شبکه شتاب به شماره کارت.

 (7323-5256-1011-5892 بانک سپه به نام سینا آرات گستر)

  • استفاده از دستگاه کارتخوان (POS) موجود در شرکت.

دانلود فرم درخواست داروی تک نسخه ای

تلفن: 6 – 88630175 – 021 داخلی 121

فاکس : 6 – 88630175 – 021 داخلی 6

موبایل: 09039654820

ایمیل: taknoskhei@sinagostarco.com

تک نسخه ای