لوگو

مرکز فوریت های دارویی سینا آرات گستر یک شرکت ایرانی است که در سال ۱۳۸۶ تاسیس شده است. در دهه ۸۰، برای گسترش اهداف کمپانی، یک شرکت جانبی دیگر نیز در کنار سینا آرات متولد شد: شرکت سینا پیشگام دارو نوین.

محصولات

Calcium-De-Sodium Biocoryl Dantrolen Cosmegen Diamox Metiblo Tavegyl Propafenon-300 Propafenon-150 Nitroprussiat-Fides Natriumthiosulfat-25-bottle Natamet ادروفونیوم-کراید Toxicarb Thiopental-Sodium Thiopental-Sodium-500